Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Jak to jest z dziedziczeniem?

Zastanawiałem się nie raz czy CHAD jest dziedziczny. Szukałem informacji na ten temat w sieci. Znalazłem m.in. taką:
Dziedziczy się skłonność do niej, nie samą chorobę, bo jest uwarunkowana konstelacją wielu różnych genów. Zagrożenie odziedziczeniem zaburzeń maleje od kilkunastu do kilku procent w miarę zmniejszania się pokrewieństwa genetycznego.[lek. med. Tomasz Jaroszewski, www.poradnikzdrowie.pl]

Na innej stronie:
Czynniki genetyczne są dość istotne w tym zaburzeniu. Około 50% chorych na ChAD ma krewnych z podobnymi zaburzeniami nastroju. Wspólne występowanie choroby u bliźniaków jednojajowych jest na poziomie 60%, u dwujajowych ok. 20%. Jeśli chorują oboje rodzice, prawdopodobieństwo wystąpienia ChAD u dziecka wynosi 75%. W badaniu dzieci adopto­wanych cierpiących z powodu ChAD wykazano, że aż u 30% spośród ich rodziców biolo­gicznych, a tylko u 13% spośród rodziców adopcyjnych występowały zaburzenia nastroju.
W rodzinach, w których występowała ChAD, istnieje również podwyższone ryzyko wystąpie­nia depresji. Za dziedziczenie choroby dwubiegunowej odpowiedzialnych jest najprawdopodobniej wiele genów. Naukowcy badają materiał genetyczny pochodzący od chorych i zdrowych członków rodzin i porównują różnice w markerach chromosomalnych, czyli odmianach genów o zna­nych pozycjach w ramach jednego chromosomu. Marker występujący częściej u chorych niż u zdrowych osób najprawdopodobniej leży blisko odmiany genu odpowiedzialnej za zwięk­szone ryzyko wystąpienia choroby. Postępując w ten sposób i zawężając obszar podejrzany o wystąpienie wadliwego genu, naukowcy odkryli, że w niektórych rodzinach zachorowalność na ChAD jest związana z pewnym genem mieszczącym się na chromosomie 18. Badania te mogą posłużyć do poradnictwa genetycznego dla osób z rodzinnym obciążeniem ChAD, a ponadto do wyodrębnienia różnych typów ChAD, być może reagujących na różne metody leczenia.


Dane wpisu

Data
4 grudnia 2008

Autor
admin

Kategoria

1 do wpisu “Jak to jest z dziedziczeniem?”


  1. online napisał(a):

    bardzo ciekawe, dziekiZostaw odpowiedź do online