Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Mówi się na temat ludzi chorujących na CHAD, że są często bardziej inteligentni, wręcz genialni i bardzo wrażliwi. Otóż znalazłem artykuł prezentujący badania na temat funkcji intelektualnych osób pozostających w stanie remisji. Okazuje się, że w pewnych obszarach trochę nam jednak brakuje.
Materiał i metoda: Do badania włączono piętnastu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) w remisji trwającej przynajmniej 4 mies. (4 mężczyzn, 11 kobiet; średni wiek 53,1±11 lat; poziom wykształcenia 13,0±3,2 roku edukacji) oraz 15 osób zdrowych dobranych pod względem wieku, płci i poziomu wykształcenia. Przeprowadzono ocenę stanu psychicznego przy zastosowaniu Skali depresji Hamiltona i Skali Younga. Wykorzystano Test krótkiej oceny stanu psychicznego celem wykluczenia otępienia oraz Skalę inteligencji Wechslera dla dorosłych wersję zrewidowaną WAIS-R (PL) celem oceny inteligencji.
Wyniki: Pacjenci uzyskali istotnie gorszy wynik w skali pełnej i bezsłownej Skali inteligencji Wechslera dla dorosłych niż zdrowe osoby z grupy kontrolnej, wyniki w zakresie skali słownej nie różniły się istotnie. Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji osiągnęli istotnie niższe wyniki niż grupa kontrolna w zakresie testów niewerbalnych, tj. Symbole cyfr, Klocki, Braki w obrazkach, co sugeruje zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz organizacji percepcyjnej. W zakresie funkcji werbalnych różnice dotyczyły wyłącznie testu Podobieństwa, co może wskazywać na słabszą zdolność myślenia abstrakcyjnego osób z grupy badanej. Zaburzenia czynności poznawczych wykazywały związek z przebiegiem choroby afektywnej, w tym liczbą epizodów zwłaszcza depresyjnych.
Wnioski: Gorsze wyniki w skali bezsłownej u pacjentów z CHAD mogą sugerować zaburzenia czynności prawej półkuli, która odgrywa istotną rolę w procesach wzrokowo-przestrzennych i organizacji percepcyjnej.

Źródło: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 116–125
autorzy: Aleksandra Suwalska, Dorota Łojko, Justyna Janik, Wiktor Pałys, Janusz Rybakowski

Dane wpisu

Data
30 marca 2009

Autor
admin

Kategoria

1 do wpisu “Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji”


  1. n. napisał(a):

    W przeciwieństwie do przedmówczyni nie miałam aż tak silnej manii, żeby znacząco zakłóciła tok logicznego myślenia czy przede wszystkim zdolność koncentracji. Nie tęsknię jednak za tym stanem. Wyniszcza – z następującej zaraz potem depresji miesiącami nie mogę się wygrzebać. W remisji zaś intelekt już nie taki, jak jakiś czas temu, przed rozwinięciem się choroby.Zostaw odpowiedź