Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Zaburzenia dwubiegunowe związane z ryzykiem przedwczesnej śmierci z przyczyn naturalnych.

Najczęstszymi przyczynami przedwczesnej śmierci są choroby serca, układu oddechowe, cukrzyca i udar mózgu.

Wygląda na to, że CHAD zwiększa ryzyko wczesnego zgonu z powodu chorób medycznych, jak wynika z badań opublikowanych w magazynie Psychiatric Services.
Badacze w wielu aspektach przejrzeli 17 badań zawierających wyniki ponad 331 000 pacjentów. Dowody wskazują, że ludzie cierpiący na chorobę afektywną dwubiegunową mają wyższą śmiertelność z przyczyn naturalnych w stosunku do całej populacji w podobnym wieku i płci, ale bez chorób psychicznych. Różne badania wskazują, że to ryzyko jest wyższe od 35% do 200%. Odnotowano takie samo ryzyko zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Głównymi przyczynami przedwczesnej śmierci były ataki serca, choroby układu oddechowego, udary mózgu i cukrzyca.
„Przegląd danych zebranych z badań dużej populacji sugeruje, że chorować na CHAD, to tak jak być palaczem, pod względem zwiększonego ryzyka przedwczesnej śmierci” – mówi Dr. Wayne Katon, profesor psychiatrii, University of Washington.
W przeszłości większe ryzyko wczesnych zgonów ludzi cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową wiązano z większą liczbą samobójstw i wypadków w tej grupie. Obecnie, mówi dr Katon, badania wskazują, że mimo, iż wskaźnik samobójstw i wypadków jest większy wśród tych ludzi, ma to jednak tylko częściowy wpływ na liczbę wczesnych zgonów. Dowody pokazują, że większość tych zgonów jest spowodowana przyczynami ściśle medycznymi.
Podczas gdy problemy psychiatryczne takie jak CHAD stają się coraz lepiej leczone, dr Katon mówi: „Ocalamy ludzi z tego schorzenia i tracimy ich na rzecz innych chorób.”
Istnieje wiele powodów przedwczesnej śmierci. Składają się na nie niezdrowa dieta, nadmierne jedzenie, zbyt mało ruchu, palenie papierosów, nadużywanie leków, bieda, samotność, bezdomność, słaby dostęp do opieki medycznej, uprzedzenia specjalistów medycyny w stosunku do osób cierpiących na choroby psychiczne, niepoprawne podejście lekarzy psychiatrów do chorób medycznych ich pacjentów, odkładanie leczenia innych chorób z powodu koniecznego leczenia psychiatrycznego.
Anomalia biologiczne związane z CHADem również mogą skracać życie, zauważa dr Katon. To schorzenie może oddziaływać na system immunologiczny i oś podwzgórzowo – przysadkową (??), system, który kontroluje wiele procesów organizmu. Zaburzenie dwubiegunowe podwyższa również aktywność układu nerwowego współczulnego, co wyłącza odpowiedź „walcz lub uciekaj” na stres.
Dr Katon zauważa także, że niektóre nowe leki antypsychotyczne są z powodzeniem stosowane w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, są bezpieczniejsze i wygodniejsze dla pacjentów niż wcześniejsze leki, ale mogą powodować wzrost masy ciała prowadzący do otyłości i innych zaburzeń metabolizmu, co predysponuje ludzi do zachorowań na cukrzycę typu 2. Dr Katon dodaje, że niektóre stabilizatory nastroju, także powodują zaburzenia metabolizmu i wagi.
Dr Katon mówi o nowych próbach zmniejszenia liczby przedwczesnej śmierci z CHAD-em. Wskazują one na zapewnienie psychiatrom i innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego szkolenia w celu obserwacji podstawowego zdrowia fizycznego ich pacjentów i uczenie ich jak doradzać pacjentom rzucenie palenia, ćwiczenia fizyczne i inne profilaktyczne działania.
„Zmiany pojawiają się także w szkołach medycznych w uczeniu nowych lekarzy wszystkich specjalności jak rozpoznać choroby psychiczne i zrozumieć poważne ryzyko problemów zdrowotnych związanych z tymi schorzeniami”, mówi dr Katon.
„Psychiatrzy są teraz wśród pracowników rosnącej liczby specjalistycznych klinik medycznych, takich jak centra dla diabetyków, chorób serca i nowotworów oraz w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,” mówi dr Katon. „Specjaliści zdrowia psychicznego pracują obok siebie z innymi lekarzami leczącymi choroby fizyczne. Nowe podejście do opieki zdrowotnej i programy ochrony zdrowia są sprawdzane w wielu miejscach w celu znalezienia sposobów na zapobieganie przedwczesnej śmierci związanej z zaburzeniem dwubiegunowym i innymi chorobami psychicznymi.”

Powyższy artykuł to moje własne tłumaczenie zamieszczonego tutaj. Artykuł został opublikowany 30.01.2009.

Dane wpisu

Data
12 marca 2009

Autor
admin

Kategoria

Zostaw odpowiedź