Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Wadliwy zegar biologiczny przyczyną CHAD u dzieci

Nieprawidłowe geny zegara biologicznego mogą być odpowiedzialne za chorobę afektywną dwubiegunową u dzieci. Badacze publikujący w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Psychiatry odkryli cztery wersje genów regulujących RORB, które są powiązane z dziecięcym zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Alexander Niculescu from Indiana University School of Medicine, Indianapolis, US, pracował z grupą badanaczy w Harvardzie, UC San Diego, Massachusetts General Hospital i SUNY Upstate Medical University w celu zbadania genów RORA i RORB u 152 dzieci z grupy eksperymentalnej i 140 dzieci z grupy kontrolnej. Zostały w ten sposób znalezione cztery wersje genu RORB, które zostały pozytywnie powiązane z CHAD. „Nasze odkrycia sugerują, że geny zegara w ogólności i RORB w szczególności mogą być ważnymi kandydatami dla dalszych poszukiwań molekularnych podstaw zaburzeń dwubiegunowych”, powiedział Niculescu.
Obecność RORB jest wyrażona gównie w oku, szyszynce i mózgu. Jego funkcją jest zmiana rytmu dobowego w niektórych tkankach, a u myszy pozbawionych tego genu widoczne są zaburzenia z tym związane. Jak mówi Niculescu, „Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się często anomaliami rytmu dobowego, a jest to twierdzenie prawdziwe w szczególności jeśli chodzi o dzieci. Zwiększona ilość snu to objaw, który jest najwcześniejszym symptomem odróżnienia dziecka z CHAD od dziecka z ADHD. Będzie konieczne zweryfikowanie naszych rezultatów z innymi niezależnymi próbkami i kontynuacja badań związków między RORB, innymi genami zegara biologicznego i zaburzeń dwubiegunowych”
Dziecięca choroba afektywna dwubiegunowa jest diagnozą budzącą kontrowersje, charakteryzującą się naprzemiennymi napadami depresji i manii u dzieci, chociaż nie dotyka wszystkich młodych ludzi w ten sam sposób, a czas trwania i nasilenie objawów mogą mieć bardzo różny przebieg.

Źródło:
www.medicalnewstoday.com

Jeśli ktoś pokusi się o uwagi dot. tłumaczenia, bardzo proszę o kontakt: admin@afektywna.pl

Dane wpisu

Data
15 listopada 2009

Autor
admin

Zostaw odpowiedź