Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Przeciwpadaczkowa fenytoina jako stabilizator nastroju

Fenytoina jest powszechnie stosowanym na świecie lekiem przeciwpadaczkowym. Ostatnie badania kliniczne u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową sugerują, że podobnie jak inne leki przeciwpadaczkowe, w tym walproinian i karbamazepina, fenytoina może mieć wpływ na stabilizację nastroju. W badaniu opublikowanym w wydaniu z marca 2010 Experimental Biology and Medicine Veronica Mariotti wraz zespołem wykorzystali mikromacierze DNA do badania molekularnych podstaw potencjalnego wpływu fenytoiny na stabilizację nastroju obserwując ekspresję genów w mózgu szczura.

W porównaniu do nieleczonych zwierząt, u szczurów leczonych przez miesiąc fenytoiną można było zauważyć ekspresję 508 genów w hipokampie i 62 genów w korze czołowej, w tym zaangażowanych w GABAergiczną i glutaminergiczną neurotransmisję, neuroprotekcję oraz inne geny uważane za kluczowe dla regulacji nastroju. Ponadto, niektóre z tych samych genów okazały się być modulowane przez klasyczne stabilizatory nastroju, takich jak lit i walproinian.

Tak więc wyniki tych badań wskazują, że podawanie fenytoiny kształtuje ekspresję genów zaangażowanych w regulację nastroju oraz genów, które są celem aktualnie stosowanych stabilizatorów. Dr Mariotti zauważył, że „wyniki tego badania dostarczają wstępnego wglądu w możliwe molekularne mechanizmy działania fenytoiny jako potencjalnego stabilizatora nastroju  oraz, bardziej ogólnie, patofizjologii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Źródło:
Dr. Silvia Pellegrini
Society for Experimental Biology and Medicine
medicalnewstoday

Dane wpisu

Data
2 kwietnia 2010

Autor
admin

Kategoria

Zostaw odpowiedź