Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

CHAD a brutalność

Nowe badania ze szwedzkiego Karolinska Institutet sugerują, że choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) nie podnosi ryzyka popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. Natomiast nadreprezentacja osób z chorobą afektywną dwubiegunową w statystykach brutalnej przestępczości związana jest raczej z nadużywaniem substancji uzależniających.
W publicznej debacie na temat przemocy w chorobach psychicznych zakłada się, że jej przyczyną jest samo schorzenie. Z poprzednich badań wynika także, że osoby z CHAD (zaburzenie maniakalno – depresyjne) częściej zachowują się agresywnie. Nie było jednak jasne czy przemoc jest stricte związana z chorobą afektywną dwubiegunową, czy powstaje w wyniku innych aspektów osobowości lub stylu życia.
Nowe badania, przeprowadzone przez badaczy w Karolinska Institutet i Oxford University, zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Archives of General Psychiatry. Badacze porównali wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy w grupie 3 700 pacjentów z CHAD leczonych w szwedzkich szpitalach w latach 1973-2004 z grupą kontrolną 37 000 osób z ogółu społeczeństwa.
21% pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i jednoczesnym poważnym uzależnieniem (alkohol lub narkotyki) zostało skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy w porównaniu do 5% pacjentów z CHAD, którzy nie zażywali środków uzależniających i 3% wśród ogółu społeczeństwa. Różnice były zauważalne nadal, gdy rozpatrywane były takie czynniki jak płeć, wiek, pochodzenie, status społeczno – ekonomiczny oraz ostatni epizod choroby (mania lub depresja).
Przemoc w CHAD
„Co ciekawe, jak wynika z naszych badań dotyczących schizofrenii, innej poważnej choroby psychicznej, osoby cierpiące na schizofrenię są bardziej agresywne niż reszta społeczeństwa, pod warunkiem braku uzależnienia” – mówi profesor Niklas Långström, szef Centre for Violence Prevention at Karolinska Institutet, i jeden z głównych naukowców przeprowadzających badanie.Według naukowców, wyniki wskazują na potrzebę inicjatyw na rzecz zapobiegania, identyfikacji i leczenia uzależnień w walce z przemocą. „Nieuzasadniony lęk przed chorobami psychicznymi i stygmatyzacja osób chorych doprowadza ich do alienacji i powoduje, że są mniej skłonni do poszukiwania potrzebnej im pomocy” – komentuje Långström.

Źródło:

medicalnewstoday.com

Dane wpisu

Data
14 września 2010

Autor
admin

Kategoria

Zostaw odpowiedź