Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Różnice między ADHD i dziecięcym CHAD w obrazie mózgu

Rezonans magnetyczny mózgu.Naukowcy z Uniwersytetu Illinois w Chicago jako pierwsi użyli obrazowania mózgu, aby zbadać oddziaływanie emocji na funkcjonowanie pamięci u dzieci z pediatrycznym zaburzeniem dwubiegunowym oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
Wyniki badań opublikowano w październikowym numerze „Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry”.

Dziecięcy CHAD i ADHD są bardzo poważnymi zaburzeniami rozwojowymi, których objawami są między innymi takie cechy behawioralne jak impulsywność, drażliwość i problemy uwagi.
Korzystając z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, naukowcy z UIC zbadali aktywność mózgu dzieci podczas wykonywania zadań pamięciowych związanych z oglądaniem różnych wyrazów twarzy takich jak zły, szczęśliwy lub neutralny.

Dzieci w wieku od 10 do 18, zostały poproszone o zapamiętanie twarzy i naciśnięcie przycisk w skanerze MR jeśli zobaczą tą samą twarz, która była przedstawiona dwie próby wcześniej. W badaniu wzięło udział 23 nieleczonych dzieci z chorobą dwubiegunową, 14 nieleczonych dzieci z ADHD i 19 osób zdrowych.

„To prosty, ale elegancki test pracy pamięci, który opowiada nam sporo o tym, jak mózg dzieci zapamiętuje bodźce takie jak twarze czy obiekty”, mówi Alessandra Passarotti, profesor psychiatrii na UIC i główny autor badania. „Dodaliśmy również emocjonalny składnik – bo zaburzenia objawiają się deficytami emocji- aby pokazać jak na pracę pamięci wpływają wyzwania emocjonalne.”

Naukowcy odkryli, że zarówno CHAD jak i ADHD objawia się dysfunkcjami w korze przedczołowej w stosunku do grupy zdrowej, jednak grupa z ADHD miała najpoważniejsze zaburzenia w tym istotnym rejonie. Kora przedczołowa kontroluje zachowania takie jak impulsywność oraz funkcje wykonawcze i złożone oraz procesy poznawcze takie jak pamięć, uwaga i język.

Z perspektywy leczenia i nauki, kolejnym krokiem badaczy i klinicystów jest dowiedzieć się, jak pomóc pacjentom korzystać z ich kory przedczołowej, powiedziała Passarotti.

Naukowcy odkryli również, że podczas gdy w grupie ADHD występują większe zaburzenia w pracy układów pamięci w mózgu, grupa z CHAD miała większe deficyty w regionach mózgu zaangażowanych w przetwarzanie i kontrolę emocji.

Teraz badacze zaczynają rozróżniać dwa zaburzenia na poziomie sieci mózgu, a nie tylko na poziomie zachowań. Długoterminowym celem jest opracowanie testów diagnostycznych na podstawie neurologicznych i behawioralnych markerów choroby, które mogą być wykorzystywane w ustaleniach klinicznych. Obecnie pacjenci diagnozowani są za pomocą środków klinicznych, kwestionariuszy, skal zachowań i na podstawie rozmów z rodzicami.

Dla lekarzy trudne jest rozróżnienie między dwoma zaburzeniami na podstawie wskaźników behawioralnych, które mogą prowadzić do błędnej diagnozy i podania złych leków, a co za tym idzie nasilenia objawów oraz większej frustracji dzieci i rodziców, stwierdziła Passarotti, badacz w Instytucie Badań Nieletnich UIC.

Podczas gdy naukowcy nadal nie rozumieją wszystkich deficytów neurologicznych, które charakteryzują ADHD i dziecięce CHAD, wiedzą natomiast, że leczenie lekiem, który działa na ADHD nie działa w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

„W praktyce, jeśli dziecku z chorobą dwubiegunową podany zostanie lek stymulant podawany w ADHD, przejdzie ono w stan jeszcze głębszej manii, a to sprawia, że choroba będzie w głębszym stadium, a jeśli dziecku z ADHD podasz stabilizator nastroju powszechnie stosowany w CHAD, nie będzie można zauważyć żadnej poprawy”, mówi Passarotti.

„Mamy nadzieję, że mogąc lepiej rozróżniać te dwie ciężkie choroby rozwojowe, możemy pomóc rozwijać bardziej precyzyjne diagnozy i bardziej ukierunkowane leczenia CHAD i ADHD.”

Współautorami badań są dr. Mani Pavuluri, the Berger-Colbeth Term Chair in Child Psychiatry i dyrektor Pediatric Brain Research and Intervention Center at UIC, oraz John Sweeney, profesor psychiatrii, neurologii i psychologii i dyrektor Center for Cognitive Medicine at UIC.

Źródło: University of Illinois w Chicago

medicalnewstoday.com

Dane wpisu

Data
13 października 2010

Autor
admin

Kategoria

Zostaw odpowiedź