Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Zaburzenia psychiczne a praca – wsparcie

Choroba psychiczna? W pracy nie przeszkadza!W odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia Klub Wsparcia Psychicznego zamieszczam poniżej informacje dot. ciekawego projektu, mającego na celu pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Oby takich projektów było więcej! Życzę powodzenia w realizacji i zapraszam chętnych do udziału!

WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY II

Projekt ten skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób z najbliższego otoczenia tych osób.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku od 18 do 64 roku życia, z doświadczeniem choroby psychicznej, znajdujące się w stanie remisji, potrzebujące wsparcia w odnalezieniu swoich preferencji zawodowych, potrzebujące wsparcia w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, zamieszkujące na obszarze województwa Kujawsko-pomorskiego, zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, z orzeczoną niepełnosprawnością oraz rodziny, przyjaciele i opiekunowie tych osób.
Osoby, które podpiszą kontrakt uczestnictwa w projekcie wezmą udział w tygodniowych warsztatach psychologicznych oraz z doradztwa zawodowego, ponadto zostaną one objęte wsparciem indywidualnym. Dla najbardziej zaangażowanych przewidujemy kursy zawodowe, staże oraz wsparcie w znalezieniu pracy. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów związanych z uczestnictwem w Projekcie (z wyjątkiem kosztów ponoszonych na pojazdy osobowe).
Dla osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu zorganizowane zostaną krótkie warsztaty powiązane ze wsparciem indywidualnym.

Chcesz uczestniczyć w projekcie? Znasz kogoś, kto tego potrzebuje?
Spotkania rekrutacyjne prowadzi pracownik ds. rekrutacji Pani Bernadeta Ciotuszyńska. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 przy ulicy Fordońskiej 199 w Bydgoszczy (budynek Budopolu) pokój 324. Można też napisać na wsparciebydgoszcz@wp.pl albo zadzwonić 725 091 824 (sieć PLUS) i 535 932 057 (sieć Play). Zgłaszać się można od 1 lipca 2011 r. do 31 maja 2012 r..

Dane wpisu

Data
6 lipca 2011

Autor
admin

Kategoria

Tagi

Zostaw odpowiedź