Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Choroby psychiczne a chroniczny stres

Pokonaj swój stres, który zazwyczaj nie wiedzie Cię w dobrym kierunku! Choroby psychiczne i problemy z funkcjonowanie w społeczeństwie to tylko niektóre konsekwencje chronicznego stresu, który potrafi być bardzo destrukcyjny. Zmęczenie układu regulującego poziom napięcia prowadzi także do osłabienia zdrowia fizycznego!
Chroniczny stres to w tej chwili przypadłość cywilizacyjna szerokich grup społecznych zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, nie wspominając już o krajach Trzeciego Świata, gdzie o środki zapewniające zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak głód czy bezpieczeństwo, wymagają walki i ciągłej czujności. W częściach świata, w których podstawowe potrzeby jednostki są z reguły zaspokojone, stres mimo to towarzyszy wielu ludziom w codziennym życiu. Wszyscy wiemy, że nie służy to zdrowiu. Podwyższony poziom tzw. hormonu stresu – kortyzolu, udziela się ludziom już w życiu płodowym, dzięki samopoczuciu matki.
Chroniczny stres w dzieciństwie może powodować zaburzenia rozwoju i choroby psychiczne w życiu dorosłym. Ojcowie psychoanalizy, Freud i Jung, doszukiwali się źródeł stanu psychicznego i emocjonalnego dorosłych ludzi w bardzo odległym dzieciństwie. Jak się często w praktyce okazuje, słusznie.
Nie tłumacząc, co to jest stres, który każdy odczuwa zgodnie z indywidualnym systemem reakcji na otoczenie, zastanówmy się, co można zrobić, by żyło się lepiej? Wybierz swoją strategię przezwyciężania stresu, biorąc pod uwagę przede wszystkim jej skutki.
Strategie przezwyciężania stresu pozwalają nam na rozwiązanie problemów oraz na kontrolę własnych emocji. Każda z tych metod odnosi się zarówno do samej osoby jak i jej najbliższego otoczenia. Metody te ukierunkowane są zarówno na stresujące wydarzenia z przeszłości, na wydarzenia mające miejsce w czasie rzeczywistym oraz na te zdarzenia, które mają dopiero nastąpić.
Najważniejsze strategie przezwyciężania stresu to: poszukiwanie informacji, bezpośrednie działanie, zaniechanie działania oraz procesy intrapsychiczne.
Poszukiwanie informacji jako jedna z form walki ze stresem polega na tym, że w pierwszej kolejności rozpatrywane są wszystkie cechy charakterystyczne dla sytuacji stresowej. Po ich poznaniu wybierana jest odpowiednia strategia obrony.
Pod pojęciem bezpośredniego działania rozumie się wszystkie rodzaje aktywności, przy pomocy których człowiek stara się opanować sytuacje stresowe. Może to być wyładowanie złości, agresja wobec innych czy sięganie po alkohol lub zażywanie tabletek. Jedną z najbardziej tragicznych form takiego działania jest samobójstwo.
Efektywne pokonanie stresu może nastąpić również poprzez stłumienie impulsu do działania. Działanie odkładane jest tutaj zazwyczaj na później.
Do strategii intrapsychicznego przezwyciężania stresu zaliczyć można wszystkie te procesy, które kontrolują emocje. Zaliczyć tu można takie zachowania, jak oszukiwanie siebie, unikanie oraz dystansowanie się w stosunku do zagrożenia. Ta metoda przezwyciężania stresu bardzo często odnosi się także do przeszłości.
Od Ciebie zależy, jak będziesz sobie radzić ze stresem. Jeżeli tkwisz w tym nieprzyjemnym stanie każdego dnia, zrób coś z tym. Zazwyczaj trzeba zmienić swoje podejście, okoliczności (sytuację, w której się w danej chwili znajdujesz) lub jedno i drugie.

Dane wpisu

Data
22 marca 2012

Autor
admin

Kategoria

Tagi

1 do wpisu “Choroby psychiczne a chroniczny stres”


  1. mania napisał(a):

    Jest wiele sposobów na pokonanie stresu, jednak nikt nie poda nam prostej recepty na to jak to zrobić dobrze nie pozostawijąc sladów w psychice. To zalezy od wielu czynników i nigdy nam się to nie uda zrobić do końca dobrze, bo stres jak wiemy to reakcja chemiczna.
    PozdrawiamZostaw odpowiedź