Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

„Poskromienie złośnicy”, czyli jak zapanować nad treścią snów?

Sen, jako efekt fazy REM (Rapie Eye Movement), przyczynia się w znaczący 571215_afternoon_napsposób do utrwalania wielu schematów myślowych. Część z nich wypełnia obszar, wciąż pozostającej zagadką, sfery podświadomej. Zakodowane w niej informacje odciskają olbrzymie piętno na towarzyszących nam pozytywnych bądź destrukcyjnych systemach przepływających myśli. Dzięki możliwości samodzielnego kierowania snem każdy z nas może dokonać imponujących zmian w ogólnym postrzeganiu całej materialnej i duchowej rzeczywistości.

Oneironautyka, zwana również „sztuką świadomego snu”, najczęściej wykorzystywana jest w procesie eliminowania koszmarów (m.in. utrwalających psychiczne fobie), wniknięcia wgłąb własnej jaźni lub jako swoista rozrywka i inicjacja twórczego procesu. Inspirację z całego zagadnienia sennych projekcji można zauważyć głównie wśród surrealistów (Tristan Tzara, Salvador Dali), malarstwie Marca Chagall’a oraz wielu filmach Davida Lynch’a (m.in. „Zaginiona autostrada”). Badania snu stanowiły także swoistą „ideę fix” ojca psychoanalizy, Zygmunta Freuda, znajdując swoje miejsce w dekadencji przełomu XIX i XX wieku.

To, co stanowi o wyjątkowym znaczeniu wszystkich marzeń sennych, można najkrócej ująć jako uwolnienie treści zamkniętej, nieuświadomionej. Często 963075_red_thoughtsosoby, które w swojej przeszłości (np. w dzieciństwie) doznały traumatycznego przeżycia, mogą podczas nocnych seansów przeżywać ten koszmar na nowo. Ciągły powrót do sytuacji, jakie rodzą negatywne emocje (lęk, nienawiść, niemoc) utrwala określony schemat myślowy, ścieżkę przewodzenia odpowiednich systemów kojarzeniowych. Chcąc zapanować nad tą autonomiczną sferą należy podjąć kilka kroków. Bardzo ważną rolę odgrywa intencja, jak powinna towarzyszyć samemu etapowi zasypiania. Jeśli cierpimy na głęboko zakorzenione w naszej psychice lęki (związane z różnymi sytuacjami życiowymi, jak choćby wystąpieniami publicznymi lub ciemnością), będą one stanowić najczęściej powtarzaną treść nocnych koszmarów. Wizualizacja pozytywnych rozwiązań posiada w sobie tę olbrzymią moc, która bardzo łatwo wniknie w obszar podświadomy i pomoże zlikwidować negatywne przeżycia. Każde ćwiczenie, które ma na celu pokonanie dręczących myśli poprzez ingerowanie w system marzenia sennego, w końcu uczyni z nas mistrzów, choć droga ta nie zawsze będzie prosta i łatwa do przebrnięcia. W dalszym procesie nauki samodzielnego kierowania swą nieuświadomioną myślą warto podjąć nieco trudniejsze zadanie. Kiedy dręczący nas koszmar nagle się urwie, warto dokończyć go w jedyny słuszny, przepełniony pozytywnymi reakcjami, sposób. Nie bójmy się także zadawać pytań osobie, która wszczęła za nami przerażający pościg, pokonajmy lęk przed groźnym zwierzęciem przytulając go, lub dodajmy ulubionych kolorów szarej przestrzeni, jaka otoczy nas w tym najokrutniejszym z horrorów.

Oneironautyka może przynieść zaskakujące efekty w każdej psychoterapii. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne wdrożenie tych metod, pomocne mogą okazać się łatwo dostępne materiały, wśród których warto wymienić choćby te autorstwa Adama Bytofa. Potęga snu może na zawsze odmienić nasze życie, głównie poprzez stymulowanie odpowiednich emocji.

Dane wpisu

Data
15 stycznia 2013

Autor
e-d-s

Kategoria

Zostaw odpowiedź