Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Zarządzanie czasem – Twój przyjaciel czy wróg?

Umiejętność właściwego planowania zajęć wykonywanych w ciągu dnia to 1150171_72231004sztuka, która może przynieść wyjątkowe rezultaty. Sprzyja autonomicznemu rozwojowi, poprawia relacje rodzinne, ale przede wszystkim pomaga wykreować moc pozytywnych emocji związanych z osiągnięciem kolejnych sukcesów.

Planowanie dnia, czyli wprowadzanie w jego przebieg kilku stałych form rutyny wiąże się z bardzo istotną umiejętnością: przewidywaniem. Możliwość ustalenia reguł rządzących przyszłością możemy uznać za jedną z oznak prawdziwie dojrzałego myślenia. Planowanie czasu zapewni duże poczucie bezpieczeństwa i równowagi, eliminując z naszego życia wszystkie elementy przypadkowości oraz niepożądanych zdarzeń. Przy sporządzaniu listy zajęć (zarówno tych jednodniowych, jak i schematów powtarzanych przez dłuższy okres czasu) należy przestrzegać kilku zasad. Wszystkie spisane kształty zachowań powinny posiadać konkretną, przejrzystą i właściwie sprecyzowaną formę. Tylko w ten sposób sformułowane hasła mogą odnieść sukces. Warto tu przywołać porównanie z sytuacją wychowywania dziecka, a dokładniej ustalania reguł jego postępowania. Każda z nich powinna posiadać „pozytywny” wymiar, co wiąże się głównie z unikaniem słowa zakazującego „nie”. Zasady, które zostały ujęte w krótkiej, przejrzystej formie posiadają największą siłę sprawczą. Są w stanie dotrzeć do podświadomości (nie tylko) dziecka i zdominować w określony sposób cały jego dzień. Planowanie pomoże każdemu z nas uzyskać wytyczone cele w poczuciu wyjątkowego spełnienia. Każda wykonana czynność jest pierwszym sukcesem na drodze rozwoju osobistego oraz wzrostu motywacji życiowej.

Właściwe zarządzanie czasem może także przyczynić się do pokonania stanu depresji. Sprecyzowanie, a co za tym idzie możliwość panowania nad każdym 1398762_12237865dniem, pomaga wyeliminować wszelką przypadkowość, w której czynnik niewiadomy może sprowokować powstawanie lęków, deprymacji oraz zakłócenie poczucia pewności czy stabilizacji. Samo planowanie nie wyleczy depresji, może jednak wzmocnić przepływ pozytywnych emocji i zmotywować do podjęcia codziennej walki ze znużeniem i obojętnością.

Zdarza się jednak, że zbyt rygorystyczne przestrzeganie zapisanych czynności może stać się nowym, perfekcjonistycznym zniewoleniem. Każdy dzień jest inny i zawsze przyniesie coś nieprzewidywalnego, a tym bardziej niezaplanowanego. Chcąc właściwie uporządkować czas należy pamiętać o pozostawieniu pewnych bezpiecznych odstępów. Nie zawsze  uda nam się wykonać każde zadanie w założonym wcześniej terminie. Jeśli go nie dotrzymamy, możemy być pewni, że wzrastające poczucie frustracji całkowicie zaburzy system pozostałych działań. Dlatego też warto w prowadzeniu swoich planów przewidzieć  odrobinę swobody, jak również system specyficznych „nagród” (nawet, gdy nie wszystko zostanie zrealizowane). Zbyt rygorystyczne podejście do zagadnienia  może przerodzić się w nerwicę natręctw lub fobię.

Zarządzanie czasem to specyficzne narzędzie poprawy jakości każdego dnia. To działanie może okazać się naszym sprzymierzeńcem podczas wielu trudnych chwil, choć bywa, że zamienia się w więzienie własnej rutyny. Mimo to nakłaniam wszystkich do skosztowania emocji związanych z objęciem we władanie tego,  jednego z najsilniejszych narzędzi życia.

Dane wpisu

Data
31 stycznia 2013

Autor
e-d-s

Kategoria

Zostaw odpowiedź