Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Mania

essay online hereMania – zaburzenie psychiczne o charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery grupy:

* emocjonalne: nastrój wzmożony, euforyczny, ekspansywny i podwyższony, często towarzyszy mu irytacja i drażliwość, gniewność
* poznawcze: wielkościowy charakter myśli (w skrajnych przypadkach są urojenia wielkościowe); gonitwa myśli, zawyżona samoocena
* motywacyjne: nadmierne pobudzenie, nadaktywne zachowanie – np. gadatliwość
* somatyczne: obniżona potrzeba snu – hiposomnia, nadmierne potrzeby seksualne,

Mania samodzielnie występuje niezwykle rzadko (taka chroniczna forma manii nazywana jest chronicznym zaburzeniem hipomaniakalnym lub osobowością hipomaniakalną). Zwykle jednak mania pojawia się na przemian z epizodami depresyjnymi – wtedy mamy do czynienia z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Mania może wystąpić także podczas leczenia fazy depresyjnej choroby afektywnej dwubiegunowej lekami przeciwdepresyjnymi (zmiana fazy).

Stan psychiczny o obrazie manii występuje czasami po nadużyciu amfetaminy.

Podstawowymi lekami w leczeniu epizodu manii są stabilizatory nastroju: lit, karbamazepina, kwas walproinowy/walproinian sodu, lamotrygina. W wypadku występowania towarzyszących manii objawów psychotycznych stosuje się neuroleptyki np.: haloperidol, olanzapinę. W stanach pobudzenia znaczenie mają leki uspokajające takie jak benzodiazepiny i neuroleptyki o potencjale sedującym np.: zuklopentikol, lewomepromazyna.

Zwykle epizody manii trwają krócej niż epizody depresji, zaś po leczeniu zwykle nie stwierdza się u pacjentów ubytków intelektualnych i poznawczych.

Źródło: Wikipedia

Podziel się ze znajomymi!