Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Co tak naprawdę mówi nam test Rorschacha?

Jednym z najbardziej znanych narzędzi psychologicznych jest test plam atramentowych Rorschacha. Badany patrzy na 10 obrazów przypominających plamy atramentowe jeden po drugim i opisuje co widzi. U podstaw tego testu leży idea, że pewne aspekty osobowości są eksponowane poprzez sposób w jaki dana osoba interpretuje obrazy, co pozwala diagnozować różne zaburzenia psychiczne. Jednakże czy te […]