Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Polska chora psychicznie

Jaki jest stosunek Polaków do osób chorych psychicznie? Jak wyrażamy się na temat osób z zaburzeniami psychicznymi? Ile w nas dyskryminacji, a ile akceptacji? Czy ludzie cierpiący i zwykle potrzebujący pomocy nie są odrzucani i spychani na margines? Badania CBOS-u przedstawiają niezbyt zadowalające statystyki. Przeanalizujmy wyniki badań, aby dowiedzieć się czegoś na temat podejścia Polaków […]