Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

CHAD a brutalność

Nowe badania ze szwedzkiego Karolinska Institutet sugerują, że choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) nie podnosi ryzyka popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. Natomiast nadreprezentacja osób z chorobą afektywną dwubiegunową w statystykach brutalnej przestępczości związana jest raczej z nadużywaniem substancji uzależniających. W publicznej debacie na temat przemocy w chorobach psychicznych zakłada się, że jej przyczyną jest samo schorzenie. […]