Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Pierwsze objawy

Jak rozpoznać, że zbliża się epizod manii lub depresji? To pytanie towarzyszy mi już bardzo długo. Myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie na nie sam, gdyż jest to kwestia bardzo indywidualna. Odpowiedź na to pytanie ma jednak kluczowe znaczenie w zachowaniu zdrowia psychicznego i pozostaniu w jak najdłuższej remisji. W końcu, jeśli już stwierdzimy, że […]

Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Mówi się na temat ludzi chorujących na CHAD, że są często bardziej inteligentni, wręcz genialni i bardzo wrażliwi. Otóż znalazłem artykuł prezentujący badania na temat funkcji intelektualnych osób pozostających w stanie remisji. Okazuje się, że w pewnych obszarach trochę nam jednak brakuje. Materiał i metoda: Do badania włączono piętnastu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) […]