Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Schizofrenia – choroba genetyczna?

Schizofrenia, nazywana także chorobą Bleulera, najczęściej utożsamiana jest z zaburzeniami dziedziczonymi genetycznie. Jednak w świetle gruntownych badań to twierdzenie traci trochę na swojej wiarygodności. Oczywiście, pomiędzy przypadkami zachorowań, a dziedzicznością genetyczną zachodzi pewien związek. W rodzinie, w której zdarzył się przypadek schizofrenii, istnieje ryzyko ponownego wystąpienia choroby. Genetycznie dziedziczona jest predyspozycja, a nie sama choroba, […]

Co tak naprawdę mówi nam test Rorschacha?

Jednym z najbardziej znanych narzędzi psychologicznych jest test plam atramentowych Rorschacha. Badany patrzy na 10 obrazów przypominających plamy atramentowe jeden po drugim i opisuje co widzi. U podstaw tego testu leży idea, że pewne aspekty osobowości są eksponowane poprzez sposób w jaki dana osoba interpretuje obrazy, co pozwala diagnozować różne zaburzenia psychiczne. Jednakże czy te […]

Nasze chore zdrowie psychiczne

Rząd ma świetliste plany reformy, a na razie na wizytę u specjalisty można u nas czekać 3 miesiące Bank Światowy i WHO biją na alarm. Dramatycznie wzrasta liczba osób zaburzonych psychicznie. Nie wytrzymują tempa życia, źle się adaptują, popadają w depresje. To zdjęcie ilustrowało zeszłoroczną kampanię społeczną „Zdrowie psychiczne – wspólna sprawa” organizowaną m.in. przez […]

Wiek ojca ma znaczenie!

Badania ostatniej dekady jasno pokazały, że dzieci starszych ojców mają podwyższone ryzyko zachorowania na schizofrenię, ponieważ ich DNA ich nasienia jest bardziej podatne na uszkodzenia. Ostatnio nowe badania potwierdziły takie samo ryzyko w wypadku choroby afektywnej dwubiegunowej – zaburzenie to uważane jest za genetycznie i środowiskowo bliskie schizofrenii. Badania szwedzkiego uniwersytetu medycznego Karolinska Institute zasugerowały, […]