Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Związek pomiędzy długotrwałą bezsennością a depresją

Jak wiadomo, depresja to połowa problemu CHAD. Oto co znalazłem na portalu www.psychiatria.pl: Daniel J. Buysse z Uniwersytetu Pittsburgu w USA, Jules Angst ze Szpitala Psychiatrycznego Uniwersytetu w Zurychu i współpracownicy zakończyli niedawno trwające 20 lat badania polegające na sześciokrotnym przeprowadzeniu rozmów z prawie 600 młodymi dorosłymi. Okazało się, że ci spośród badanych, którzy mieli […]