Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Zaburzenia depresyjne i lękowe, a używanie substancji psychoaktywnych

Problem nadużywania substancji psychoaktywnych narasta. Dotyczy to zarówno substancji legalnych (alkohol, tytoń), legalnych, ale używanych niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej (leki uspokajające i nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe), jak i nielegalnych preparatów inaczej zwanych narkotykami (kanabinoli zawartych w preparatach konopi indyjskich, opiatów produkowanych z maku lekarskiego, kokainy, syntetycznych amfetamin i substancji halucynogennych np. ecstazy, LSD i […]